Oracle EM13c “3hdkutq4krg4c” High CPU Resolved

Oracle Enterprise Manager “dbjob_status” ile ilgili bilgileri toplamak için aşağıdaki sqlid ‘ye sahip ilgili sql çalıştırmaktadır.

Bu durumda DBSNMP kullanıcısı veri tabanında bu işi yaparken yüksek CPU tüketimine sebep oluyor.

SQL ID : 3hdkutq4krg4c
SQL Text : with last_run as
 (
 SELECT all_runs.OWNER,
 all_runs.JOB_NAME,
 all_runs.STATUS
 FROM DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS all_runs,
 (SELECT sub.OWNER,
 sub.JOB_NAME,
 MAX(sub.ACTUAL_START_DATE) AS START_DATE
 FROM DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS sub
 WHERE sub.job_name in (SELECT job_name FROM
 DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS where status = 'FAILED')

 GROUP BY sub.OWNER,JOB_NAME) latest_runs
 WHERE all_runs.status = 'FAILED'
 AND all_runs.OWNER= latest_runs.OWNER
 AND all_runs.JOB_NAME= latest_runs.JOB_NAME
 AND all_runs.ACTUAL_START_DATE=latest_runs.START_DATE
 )
 SELECT NVL(SUM(broken),0),
 NVL(SUM(failed),0)
 FROM (SELECT DECODE(broken, 'N', 0, 1) broken,
 DECODE(NVL(failures,0), 0, 0, 1) failed
 FROM dba_jobs
 UNION ALL
 SELECT DECODE(STATE,'BROKEN',1,0) broken,

 DECODE(STATUS ,'FAILED',DECODE(STATE,'BROKEN',0,'DISABLED',0,1),0
 ) failed
 FROM (SELECT all_jobs.OWNER,
 all_jobs.JOB_NAME,
 last_run.STATUS,
 all_jobs.STATE
 FROM last_run,
 DBA_SCHEDULER_JOBS all_jobs
 WHERE last_run.OWNER=all_jobs.OWNER
 AND last_run.JOB_NAME=all_jobs.JOB_NAME))

Örnek bir görüntüsü aşağıda mevcut.

Bu sorunu aşağıdaki gibi çözebiliriz.

 • SCHEDULER$_EVENT_LOG tablosunu temizleyebiliriz.
SQL>exec DBMS_SCHEDULER.PURGE_LOG();
 • Yada “dbjob_status” metriğini aşağıdaki adımları izleyerek devre dışı bırakabiliriz.

From EM Console, disable this metric collection ‘Database Job Status’ which consists of ‘Broken Job Count’ and ‘Failed Job Count’ metrics.

Target Database > Monitoring > Metric and Collection Settings

Click on the collection schedule and disable it
 
Save the changes.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir