ORA-65096: invalid common user or role name

SQL> CREATE USER TEST
 IDENTIFIED BY TEST123
 DEFAULT TABLESPACE USERS
 TEMPORARY TABLESPACE TEMP
 PROFILE DEFAULT
 ACCOUNT UNLOCK;
CREATE USER TEST
      *
ERROR at line 1:
ORA-65096: invalid common user or role name

Oracle 12c versiyonu ile birlikte Contanier ve Pluggable database modelini sundu. Bu modeli kısaca açıklayacak olursak 1 tana ana veri tabanı dediğimiz Contanier Database üzerinde (CDB) , 1 ‘den fazla Pluggable (PDB) alt veri tabanları mevcut. Bu model ile ilgili ilerleyen günlerde daha detaylı ve örnekli bir yazı yayınlayacağım.

Şimdi bu modele sahip veri tabanında 11g versiyonunda yaptığımız bazı işlemleri yaparken bazı hatalar alabiliriz. Örneğin bir user create etmek istediğimizde “ORA-65096: invalid common user or role name” gibi bir hata alabiliriz. Şimdi bunu Pluggable bir veri tabanında nasıl uyguayabiliriz onu görelim.

Yukarı gördüğünüz gibi hatayı aldık.

Şimdi bağlandığımız veri tabanında PDB leri kontrol edelim.

SQL> SELECT NAME, PDB FROM V$SERVICES  ORDER BY PDB, NAME;

NAME                               PDB
---------------------------------------------------------------- --------------------------
SYS$BACKGROUND                          CDB$ROOT
SYS$USERS                            CDB$ROOT
emcdb                              CDB$ROOT
emcdbXDB                             CDB$ROOT
emrep                              EMREP

Biz EMREP veri tabanında bu user’ı create etmek istiyoruz. Bu sebep ile öncelikle olarak EMREP veri tabanını set edip girmeliyiz.

Öncelikle hangi Container veri tabanında olduğumuza bakalım.

SQL> show con_name;

CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT

Şimdi erişmek istediğimiz Pluggable veri tabanını set edelim.

SQL> alter session set container=EMREP;

Session altered.

SQL> show con_name;

CON_NAME
------------------------------
EMREP

Şimdi kullanıcımızı tekrar oluşturalım.

SQL> CREATE USER TEST
IDENTIFIED BY TEST123
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
PROFILE DEFAULT
ACCOUNT UNLOCK;

User created.

Şimdi dba_users tablosundan kullanıcımızın olduğunu kontrol edebiliriz.

SQL> select username from dba_users where username like '%TEST%';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------
TEST

Evet gördüğümüz üzere kullanıcımızı oluşturduk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir