Oracle veri tabanı yedeklilik işlemleri – 2

Bu bölümde yedeklilik işlemleri ile ilgili biraz daha detaylı işlemler yapacağız.
Kullanmış olduğumuz veri tabanı ve gerekli dosyalarının yedeklerini alıyoruz.

Çünkü yedeklilik gerekli ve felaket anında kullanılmak üzere bizlere güvencedir.
Yönetilen veri tabanı sayısı ve boyutları fazla olduğu zaman veri tabanı yedeklilik işlemleri için ekipler kendi içersinde pro – aktif çözümler bulup bu işlemleri takip edebilir.
Ayrıca dış kaynak yedeklilik üzerine hizmet veren firmalar ile anlaşarak kendi sistemlerinin takibi için talepte bulunabilir.
Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.

Alınan Yedeklere Etiket Vermek

Aldığımız yedeklere etiket vererek yedeklilik türünü belirtebilir ve kolayca ayırt edebiliriz. Sadece TAG parametresi ekledik.

RMAN> BACKUP DATABASE format '/orahome/backup/dbf_%d_%t_%s.rman' TAG='DBF_TESTDB_20080620_1345';

RMAN> list backup summary;


List of Backups
===============
Key   TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
------- -- -- - ----------- --------------- ------- ------- ---------- ---
1    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T103824
2    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T103831
3    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T114252
4    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T114259
5    B 0 A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T160026
6    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T160033
7    B 1 A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T160837
8    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T160844
9    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T162631
10   B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T162638
11   B A A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T164202
12   B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T164203
13   B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T164421
14   B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T164424
16   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    NO     TAG20220207T105000
17   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    NO   DBF_TESTDB_20220207_1105
18   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    NO     TAG20220207T110145

Sıkıştırıp Yedek Almak

Aldığımız yedeği sıkıştırıp alacağız ve yer kazanımı elde edeceğiz. Tercih edilen bir parametredir.Compressed başlığı altında YES olarak görülmektedir.

RMAN> BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE format
'/orahome/backup/dbf_%d_%t_%s.rman' TAG='DBF_TESTDB_20220207_1106';

RMAN> list backup summary;


List of Backups
===============
Key   TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
------- -- -- - ----------- --------------- ------- ------- ---------- ---
1    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T103824
2    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T103831
3    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T114252
4    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T114259
5    B 0 A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T160026
6    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T160033
7    B 1 A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T160837
8    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T160844
9    B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T162631
10   B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T162638
11   B A A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T164202
12   B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T164203
13   B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T164421
14   B F A DISK    01-FEB-22    1    1    NO     TAG20220201T164424
16   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    NO     TAG20220207T105000
17   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    NO   DBF_TESTDB_20220207_1105
18   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    NO     TAG20220207T110145
19   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    YES  DBF_TESTDB_20220207_1106
20   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    NO     TAG20220207T11075

Şimdi gelin bakalım sıkıştırılmış ile sıkıştırılmamış boyut farkına ne durumdadır. Görüldüğü gibi kazanım durumu bizler için avantaj sağlamaktadır. %70 – % 80 arasında bize avantaj yarattı. Tabi bu işlem hem alırken hem de sıkıştırılmış yedeği açarken işlem gücünden ötürü zaman olarak fark edecektir.

[oracle@server backup]$ du -hsc dbf_TEST_1096023698_17.rman
1.4G	dbf_TEST_1096023698_17.rman
1.4G	total
[oracle@server backup]$ du -hsc dbf_TEST_1096024040_19.rman
389M	dbf_TEST_1096024040_19.rman
389M	total

Alınan Yedeğe Arşiv Dosyalarını Eklemek

İlk olarak veri tabanı yedeği ve veri tabanı arşivlerinin yedeklerini ayrı ayrı aldık. Şimdi bu iki arkadaşın yedeklerini birlikte alacağız. Bu arada “list backup summary” komutunun da ne iş yaptığını gördük 🙂

RMAN> BACKUP DATABASE format '/orahome/backup/dbf_%d_%t_%s.rman'
TAG='DBF_TESTDB_20220207_1127' PLUS ARCHIVELOG FORMAT
'/orahome/backup/arc_%d_%t_%s.rman' TAG='ARC_TESTDB_20220207_1127';

RMAN> list backup summary;


List of Backups
===============
Key   TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
------- -- -- - ----------- --------------- ------- ------- ---------- ---

21   B A A DISK    07-FEB-22    1    1    NO   ARC_TESTDB_20220207_1127
22   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    NO   DBF_TESTDB_20220207_1127
23   B A A DISK    07-FEB-22    1    1    NO   ARC_TESTDB_20220207_1127
24   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    NO     TAG20220207T112457


oracle@server backup]$ ll
total 1523532
-rw-r----- 1 oracle oinstall  91869184 Feb 7 11:24 arc_TEST_1096025088_21.rman
-rw-r----- 1 oracle oinstall    6656 Feb 7 11:24 arc_TEST_1096025096_23.rman
-rw-r----- 1 oracle oinstall 1468219392 Feb 7 11:24 dbf_TEST_1096025089_22.rman

Şimdi hem veri tabanı yedeğini hem veri tabanı arşiv yedeğini alıp bunları sıkıştıralım.

RMAN> BACKUP as COMPRESSED BACKUPSET DATABASE FORMAT
'/orahome/backup/dbf_%d_%t_%s.rman' TAG='DBF_TESTDB_20220702_1210' PLUS
ARCHIVELOG format '/orahome/backup/arc_%d_%t_%s.rman'
TAG='ARC_TESTDB_20220702_1210';

RMAN> list backup summary;


List of Backups
===============
Key   TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
------- -- -- - ----------- --------------- ------- ------- ---------- ---
25   B A A DISK    07-FEB-22    1    1    YES  ARC_TESTDB_20220702_1210
26   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    YES  DBF_TESTDB_20220702_1210
27   B A A DISK    07-FEB-22    1    1    YES  ARC_TESTDB_20220702_1210
28   B F A DISK    07-FEB-22    1    1    NO     TAG20220207T120721

[oracle@server backup]$ ls -ltr
-rw-r----- 1 oracle oinstall  23727616 Feb 7 12:06 arc_TEST_1096027602_25.rman
-rw-r----- 1 oracle oinstall 407126016 Feb 7 12:07 dbf_TEST_1096027605_26.rman
-rw-r----- 1 oracle oinstall    6656 Feb 7 12:07 arc_TEST_1096027640_27.rman

Aldığımız yedeklerin kullanılabilir olduğunu kontrollünü ise “crosscheck backup” komutu ile kontrol edebiliriz.

RMAN> crosscheck backup;

using channel ORA_DISK_1
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/orahome/backup/TEST_1095503904_1.rman RECID=1 STAMP=1095503904
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095503540_jzkrvqdh_.bkp RECID=2 STAMP=1095503911
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/orahome/backup/TEST_1095507772_3.rman RECID=3 STAMP=1095507772
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095507779_jzkwnms5_.bkp RECID=4 STAMP=1095507779
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_nnnd0_TAG20220201T160026_jzlcqbyw_.bkp RECID=5 STAMP=1095523226
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095523233_jzlcql3q_.bkp RECID=6 STAMP=1095523234
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_nnnd1_TAG20220201T160837_jzld6otj_.bkp RECID=7 STAMP=1095523717
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095523724_jzld6wz0_.bkp RECID=8 STAMP=1095523724
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_nnndf_TAG20220201T162631_jzlf878y_.bkp RECID=9 STAMP=1095524791
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095524798_jzlf8ghn_.bkp RECID=10 STAMP=1095524798
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_annnn_TAG20220201T164202_jzlg5bk0_.bkp RECID=11 STAMP=1095525722
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095525723_jzlg5cqk_.bkp RECID=12 STAMP=1095525723
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_ncnnf_TAG20220201T164421_jzlg9q0v_.bkp RECID=13 STAMP=1095525863
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095525864_jzlg9r6w_.bkp RECID=14 STAMP=1095525864
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/orahome/backup/dbf_TEST_1096022993_15.rman RECID=15 STAMP=1096022993
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_07/o1_mf_s_1096023000_k01ms8pf_.bkp RECID=16 STAMP=1096023000
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/orahome/backup/dbf_TEST_1096023698_17.rman RECID=17 STAMP=1096023698
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_07/o1_mf_s_1096023705_k01nh9yz_.bkp RECID=18 STAMP=1096023705
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/orahome/backup/dbf_TEST_1096024040_19.rman RECID=19 STAMP=1096024040
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_07/o1_mf_s_1096024075_k01ntv6y_.bkp RECID=20 STAMP=1096024075
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/arc_TEST_1096025088_21.rman RECID=21 STAMP=1096025088
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/dbf_TEST_1096025089_22.rman RECID=22 STAMP=1096025089
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/arc_TEST_1096025096_23.rman RECID=23 STAMP=1096025096
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_07/o1_mf_s_1096025097_k01otsxw_.bkp RECID=24 STAMP=1096025097
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/arc_TEST_1096027602_25.rman RECID=25 STAMP=1096027602
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/dbf_TEST_1096027605_26.rman RECID=26 STAMP=1096027605
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/arc_TEST_1096027640_27.rman RECID=27 STAMP=1096027640
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_07/o1_mf_s_1096027641_k01rb9wb_.bkp RECID=28 STAMP=1096027641
Crosschecked 28 objects

Bir yedek dosyasına artık erişilmezse; ilgili backup, expired duruma düşer ve kullanmayacağınız
anlamına gelir. Yukarıda yaptığımız kontrolde expired backup olduğunu görüyoruz.

Ben expired olan backupları manuel olarak yer aldıkları dizinden silmiştim. RMAN backupları bulamadığı için onları expired durumda olduğunu işaret etti. Şimdi crosscheck backup sonucu expired olanları temizleyelim.

RMAN> DELETE FORCE EXPIRED BACKUPSET OF DATABASE; 

using channel ORA_DISK_1

List of Backup Pieces
BP Key BS Key Pc# Cp# Status   Device Type Piece Name
------- ------- --- --- ----------- ----------- ----------
1    1    1  1  EXPIRED   DISK    /orahome/backup/TEST_1095503904_1.rman
3    3    1  1  EXPIRED   DISK    /orahome/backup/TEST_1095507772_3.rman
5    5    1  1  EXPIRED   DISK    /orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_nnnd0_TAG20220201T160026_jzlcqbyw_.bkp
7    7    1  1  EXPIRED   DISK    /orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_nnnd1_TAG20220201T160837_jzld6otj_.bkp
9    9    1  1  EXPIRED   DISK    /orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_nnndf_TAG20220201T162631_jzlf878y_.bkp
15   15   1  1  EXPIRED   DISK    /orahome/backup/dbf_TEST_1096022993_15.rman
17   17   1  1  EXPIRED   DISK    /orahome/backup/dbf_TEST_1096023698_17.rman
19   19   1  1  EXPIRED   DISK    /orahome/backup/dbf_TEST_1096024040_19.rman

Do you really want to delete the above objects (enter YES or NO)? YES
deleted backup piece
backup piece handle=/orahome/backup/TEST_1095503904_1.rman RECID=1 STAMP=1095503904
deleted backup piece
backup piece handle=/orahome/backup/TEST_1095507772_3.rman RECID=3 STAMP=1095507772
deleted backup piece
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_nnnd0_TAG20220201T160026_jzlcqbyw_.bkp RECID=5 STAMP=1095523226
deleted backup piece
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_nnnd1_TAG20220201T160837_jzld6otj_.bkp RECID=7 STAMP=1095523717
deleted backup piece
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/backupset/2022_02_01/o1_mf_nnndf_TAG20220201T162631_jzlf878y_.bkp RECID=9 STAMP=1095524791
deleted backup piece
backup piece handle=/orahome/backup/dbf_TEST_1096022993_15.rman RECID=15 STAMP=1096022993
deleted backup piece
backup piece handle=/orahome/backup/dbf_TEST_1096023698_17.rman RECID=17 STAMP=1096023698
deleted backup piece
backup piece handle=/orahome/backup/dbf_TEST_1096024040_19.rman RECID=19 STAMP=1096024040
Deleted 8 EXPIRED objects


RMAN> CROSSCHECK BACKUPSET;

using channel ORA_DISK_1
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095503540_jzkrvqdh_.bkp RECID=2 STAMP=1095503911
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095507779_jzkwnms5_.bkp RECID=4 STAMP=1095507779
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095523233_jzlcql3q_.bkp RECID=6 STAMP=1095523234
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095523724_jzld6wz0_.bkp RECID=8 STAMP=1095523724
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095524798_jzlf8ghn_.bkp RECID=10 STAMP=1095524798
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095525723_jzlg5cqk_.bkp RECID=12 STAMP=1095525723
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_01/o1_mf_s_1095525864_jzlg9r6w_.bkp RECID=14 STAMP=1095525864
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_07/o1_mf_s_1096023000_k01ms8pf_.bkp RECID=16 STAMP=1096023000
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_07/o1_mf_s_1096023705_k01nh9yz_.bkp RECID=18 STAMP=1096023705
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_07/o1_mf_s_1096024075_k01ntv6y_.bkp RECID=20 STAMP=1096024075
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/arc_TEST_1096025088_21.rman RECID=21 STAMP=1096025088
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/dbf_TEST_1096025089_22.rman RECID=22 STAMP=1096025089
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/arc_TEST_1096025096_23.rman RECID=23 STAMP=1096025096
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_07/o1_mf_s_1096025097_k01otsxw_.bkp RECID=24 STAMP=1096025097
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/arc_TEST_1096027602_25.rman RECID=25 STAMP=1096027602
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/dbf_TEST_1096027605_26.rman RECID=26 STAMP=1096027605
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/backup/arc_TEST_1096027640_27.rman RECID=27 STAMP=1096027640
crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
backup piece handle=/orahome/app/fast_recovery_area/TEST/autobackup/2022_02_07/o1_mf_s_1096027641_k01rb9wb_.bkp RECID=28 STAMP=1096027641
Crosschecked 18 objects

Yukarıda görüldüğü expired backupları DELETE FORCE EXPIRED BACKUPSET OF DATABASE; yada DELETE EXPIRED BACKUP; ile temizleyip AVAILABLE durumda olanları gördük.

Konfigürasyon Ayalarını Değiştirme

RMAN’in birçok ayarını değiştirebilirsiniz. Değiştirilebilecek ayarları görebilmek için aşağıdaki komutu girebilirsiniz. Aşağıda RMAN ‘in default olarak gelen ayarları mevcut.

RMAN> show all;

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name TEST are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE RMAN OUTPUT TO KEEP FOR 7 DAYS; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/orahome/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/dbs/snapcf_TEST.f'; # default

CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK → işlem yapılacak aygıtı disk olarak belirler.

CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1

Aynı anda RMAN için kaç process çalışacağını gösterir. Ne kadar yükseltirseniz, RMAN ile
yedek işlemi o kadar çabuk biter ancak sistem o kadar çok yavaşlayacaktır. Dikkatli edilerek uygun bir değer set edilmelidir.

CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF/ON → ON ise daha önce yedeği alınmış ve herhangi bir değişikliğe uğramamış objeler yedeklenmez.

CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON → Controlfile ın her yedek almada otomatik yedeklenip yedeklenmeyeceği buradan set edilir. On ise otomatik yedek alınır, off ise yedek alınmaz.

Bu ayarlarda yaptığınız değişiklikleri daha sonra aşağıdaki gibi iptal edebilirsiniz.CLEAR özel bir anahtar kelimedir, ‘default’ ayara dönmeye yarar. Hemen her ayarın ilk hâline dönmek için bunu kullanabilirsiniz.

RMAN> CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE CLEAR;
RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM CLEAR;
RMAN> CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION CLEAR; 

YEDEK BİLGİLERİNİ GÖRME

RMAN ile alınan yedekler özel bir formatta saklanır. RMAN ile oluşturulan dosyaların ismine , tarihine vb durumlarına bakabiliriz. Bu dosylara bakıp anlamak biraz karışık gelebiliyor. Aşağıdaki komutlara kendinizde parametreler set ederek sade anlaşılır özetleri görebilirsiniz.

RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;
Alınan yedeklerin özet bilgisini görmek

RMAN> LIST BACKUP;
Alınan yedeklerin tam olarak içeriğini görmek

RMAN> LIST BACKUP OF DATABASE;
Hangi dosyanın hangi yedek parçası (backup piece) içinde olduğunu görmek

RMAN> LIST BACKUP OF DATABASE BETWEEN ’01-ARP-2008′ AND ’28-JUN-2008′
Bir önceki komutu belirli bir tarih aralığında girerek kullanmak

RMAN> LIST BACKUP BY FILE;
Alınan yedeklerin taşıdığı dosyaları görmek

Bir sonraki yazımda alınan veri tabanı yedeğini döneceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir